Od pondělka 29. 1. do čtvrtka 1. 2. 2024 probíhalo v Brně Národní kolo 60. ročníku Chemické olympiády, na které svým suverénním podzimním vítězstvím v krajském kole postoupila naše úspěšná studentka Magdaléna Jursová.

Celý týden se nesl v duchu myšlenky „vyspíš se až v hrobě“ 🙂 Extrémně náročný a vyčerpávající program čítající samotnou soutěž, nespočet exkurzí, besed, workshopů a večerních socializačních akcí zvládla Magdaléna i ostatní účastníci se ctí, snad jen my – někteří postarší členové z řad doprovodů jsme museli některé bloky programu vynechat.

Čtvrteční slavnostní vyhlášení přineslo Magdaléně 1. místo ve sportovní sekci olympiády a 22. místo a ocenění za úspěšného řešitele v chemické sekci celé akce.

Srdečně gratulujeme!

Za PK chemie
Radovan Gaura

Národní kolo Chemické olympiády
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK