Tradiční soutěž v anglickém, ruském a německém jazyce každoročně organizuje Základní škola Mládežnická v Havířově-Podlesí a naši studenti prvních a druhých ročníků jsou několik posledních let pravidelnými účastníky. Letos se soutěžilo v úterý 16. května.

Soutěž je to zajímavá – dvojici studentů čeká celkem deset stanovišť, na kterých v omezeném čase plní různorodé úkoly – od poslechových a konverzačních cvičení až po pantomimu, kreslení či analýzu pokrmu. Všechny aktivity jsou vztaženy ke konkrétnímu tématu, letos to byl zdravý životní styl.

Za angličtinu naše gymnázium reprezentovali Bartoloměj Buchta a Daniel Doležil (2.A), štěstí v německém jazyce zkoušeli Tomáš Hurta a Kateřina Zrzavá (2. A), v jazyce ruském jsme měli dokonce dvě dvojice želízek v ohni – Marka Fizera a Jana Stuchlíka (1.B) a Nikol Hořavovou a Simonu Plachou (2.B).

A jak si naši studenti s jazyky hráli? Naprosto skvěle! V německém jazyce Tomáš s Kateřinou obsadili 1. místo. V jazyce ruském stejnou pozici obsadili Marek s Janem.

V ruštině ještě mezi gymnázií třetí místo obsadily Nikol se Simonou.

Bartoloměj s Danielem se  sice na „medailových“ pozicích neumístili, nicméně ve velmi silné konkurenci si vedli zdatně a meta v podobě stupňů vítězů daleko nebyla.

Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci školy a přejeme vám, aby vám láska k jazykům přinášela další úspěchy. 😊

Za PK Aj, Nj a Rj
Mgr. Jakub Poruba

Jazyky hrou nám jdou!
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK