Veletržní palác Národní galerie v Praze letos poskytl své prostory trienále 17. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže.  

Těší nás, že oba naše výtvarné projekty přihlášené na přehlídku („KRAJ JINÁ… KRAJINA“ a „NEJDÁL? NEJBÍŽ!“) zaujaly komisi složenou z odborníků výtvarného oboru, kurátorů galerií i výkonných umělců. Tyto projekty Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku mezi 135 dalšími z celé republiky upoutaly pozornost a získaly „Cenu kurátora“. 

Ke dvěma milým oceněním přibylo ještě jedno, a to „Cena kolektivu kurátorů za dlouhodobý a systematický přístup k výtvarnému oboru“, kterou získala naše kolegyně Radmila Vaňková.  

https://www.vytvarneprehlidky.cz/ 

 

Za PK VV Mgr. Kristýna Večeřová 

Ocenění našich výtvarných projektů na 17. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK