Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem na stránkách školy a na dveřích hlavního vchodu školy dne 2. května 2023 od 10:00 hodin.

Zveřejněním výsledků se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, zákonný zástupce musí potvrdit úmysl uchazeče stát se žákem školy odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva vzdělávat se na Gymnáziu Petra Bezruče, Frýdek-Místek, Příspěvková organizace.

Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na naší škole si může zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně vyzvednout na sekretariátě školy, a to dne 2. května 2023 od 10:00 do 12:00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Vzor odvolání proti nepřijetí (.doc)

Informace k výsledkům přijímacího řízení
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK