Dne 29. března se na katedře romanistiky Ostravské univerzity konala již tradiční Studentská vědecká konference, jejíž součástí je i soutěž pro středoškolské studenty o nejlepší prezentaci ve španělštině.

Konferenci odstartovala přednáška dr hab. Ewy Stale z Jagellonské univerzity v Krakově o laplatské španělštině, poté následovaly prezentace studentů.

Z naší školy se soutěže zúčastnily tři studentky – Jana Kubová a Lucie Lautnerová z 6.C a Adriana Strnadlová ze třídy 5.C. Účastníci soutěže si ke svému zpracování zvolili téma, které vnímali jako zajímavé. Porota složená z vyučujících katedry romanistiky hodnotila jak úroveň španělského jazyka, tak prezentační dovednosti soutěžícího.

V sekci středních škol svým pojetím o vlivu masmédií porotu nejvíce zaujala studentka Lucie Lautnerová z našeho gymnázia a byla jí uděleno první místo.

Lucii gratulujeme k cennému vítězství a studentkám děkujeme za výbornou reprezentaci školy i odvahu vystoupit před odbornou veřejností.

Zuzana Stonawská

Studentská vědecká konference
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK