Dne 13. 12. 2022 jsme jakožto biologičtí seminaristé zavítali do areálu Dolních Vítkovic, kde jsme se zúčastnili přednášky „Doba genová“. Během jejího trvání jsme se dozvěděli například o základních funkcích genu, genetických onemocněních a řeč přišla dokonce i na genovou terapii a její budoucí vývoj.

Další biologické dobrodružství na sebe nenechalo dlouho čekat, jelikož 27. 1. 2023 do školy zavítal kardiolog MUDr. Radovan Jursa, který s námi diskutoval o kardiologii, srdečních vadách a popisoval nám jakým způsobem se s nimi pracuje v praxi. Součástí přednášky bylo také video, které zobrazovalo nahrazení srdeční aorty protézou.

Poslední exkurze proběhla 2. 3. 2023, kdy jsme se opět vypravili do Ostravy, tentokrát jsme však místo Dolních Vítkovic navštívili simulační centrum Lékařské fakulty Ostravské univerzity, známé také pod zkratkou SIMLEK. Čekala nás nabitá prohlídka centra. Sanitka bez motoru, pokoje urgentního příjmu či zdravotnické operační středisko.

Největší zájem vzbudil porod pánevním koncem, jenž byl součástí výuky. Nicméně na těsném druhém místě se umístila simulační figurína v pokoji urgentního příjmu. Kromě mrkání nebo srdečního tepu je panák schopen rozpoznat, jaké léky mu studenti podávají, např. při podání adrenalinu dojde k rapidnímu vzrůstu tepu.

Exkurze a přednášky výuku semináře velmi obohacují, každá z výše zmíněných akcí nám předala nové informace a některé navedla také k výběru vysoké školy. Díky těmto akcím se můžeme dostat na místa, kam široká veřejnost nemá přístup a zároveň se máme možnost dozvědět o využití biologie v praxi. Už se nemůžeme dočkat, kam vyrazíme příště!

Julie Smolová, 5.C

Dobrodružství biologického semináře
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK