V období plném zkoušení, testů a uzavírání známek za první pololetí se již tradičně konaly přípravy a posléze samotné školní a okresní kolo Olympiády v německém jazyce.

Školní kolo proběhlo 23. ledna 2023 pro obě gymnaziální kategorie, kdy v kategorii II. B soutěžili studenti 1.-2. ročníku a v kategorii III. A studenti 3.-5. ročníku. Soutěžilo se v rámci několika úkolů, jako je konverzace na zadaná témata, řešení jazykové situace, popis obrázku a poslechový test. Porota pečlivě posoudila výkony studentů a po delší úvaze rozhodla o jejich umístění takto:

Kategorie II. B     

  1. Tomáš Hurta (2. A)
  2. – 3. Kateřina Zrzavá (2. A) a Veronika Žárská (2. B)                  

Kategorie III. A

  1. Anna Václavíková (3. A)
  2. Alice Vraníková (5. B)
  3. Klára Školová (5. B)
  4. Klára Waloszková (5. A)
  5. – 6. Matouš Konopáč (4. A) a Ondřej Kruťa (5. B)    

      7.    Sebastian Veliký (3. B)

 

Do okresního kola tedy dle pravidel postoupili pouze soutěžící na prvním místě a po dalším týdnu intenzivních příprav změřili dne 2. února 2023 své síly s vítězi školních kol gymnázií a dalších středních škol z celého okresu. Tato soutěžní fáze se konala již jako každoročně ve středisku Klíč a do poroty zasedli vyučující z gymnázií v Třinci, Frýdlantě n. O. a ze SPŠ ve Frýdku-Místku. Úkoly byly podobné jako v kole školním a porota rozhodla v konečném verdiktu takto:

Kategorie II. B

  1. Tomáš Hurta (2. A)

Kategorie III. A

  1. Anna Václavíková (3. A)

Tomáš Hurta tedy postupuje do kola krajského, které se bude konat koncem dubna v Ostravě. Anička Václavíková, která byla ve své kategorii letos jednoznačně nejmladší, nasbírala cenné zkušenosti, a při svém momentálním vytížení jako atletka mezinárodní úrovně si zaslouží velký obdiv za to, co všechno je schopna současně zvládat. Bude mít jistě ještě další soutěžní příležitosti v následujících dvou letech. Tomáši Hurtovi tedy přejeme hodně štěstí do kola krajského a zároveň děkujeme všem soutěžícím za snahu a pracovní úsilí a jejich vyučujícím za vynikající přípravu studentů.

 

Za PK NJ

Mgr. Eva Linhart

účastníc olympiády
Školní a okresní kolo Olympiády v německém jazyce
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK