Už se stalo tradicí, že s koncem školního roku vrcholí celoroční zeměpisná soutěž EUROREBUS. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. A opět jsme, stejně jako v posledních letech, byli velmi úspěšní. Ve finálovém kole v Praze nás reprezentovali zástupci tříd 1.C, 4.A, 4.B a 5.B a obsadili jsme v hlavní soutěži o nejlepší školu v České republice 2. místo.

Výsledková tabulka Eurorebus

V soutěži tříd jednotlivých kategorií obsadil tým 1.C v kategorii ZŠ 10. místo, v kategorii středních škol patří 6. místo třídě 5.B, 7. místo 4.B a 10. místo 4.A.

Na fotografický průřez finálovým kolem se můžete podívat na stránkách facebooku:

www.facebook.com/121274222329/photos/pcb.10158527920362330/10158527917517330/?type=3&theater

Děkuji všem studentům, kteří v průběhu školního roku se snažili splnit jednotlivá kola a finalistům za úspěšnou reprezentaci.

Za předmětovou komisi zeměpisu    Mgr. Pavel Kváš

Finále soutěže Eurorebus – 2. místo
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK