Dne 7.4.2022 se v Ostravě konalo krajské kolo chemické olympiády kategorie C. Naši školu reprezentovala Magdaléna Jursová ze třídy 4.C a Lukáš Váňa ze třídy 4.B. V letošním roce soutěžící museli projít testem a velmi obtížnou praktickou částí, která byla zaměřena na analytickou metodu „nepřímé argentometrické stanovení chloridů“.  Magda se umístila na krásném 2. místě a stala se tak jednou ze dvou úspěšných řešitelů, Lukáš se umístil na 16.  místě. Gratulujeme!

Mgr. Petra Konvičková

Magdaléna Jursová
Krajské kolo chemické olympiády kat. C
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK