Těsně před odchodem na jarní prázdniny naši studenti Sebastian Veliký (2.B) a Julie Smolová (4.C) zvládli úspěšně reprezentovat naši školu v okresním kole konverzační soutěže v angličtině.

V rámci soutěže si museli poradit s testem složeným z poslechu, čtení s porozuměním a spellingem zvláště vybraných slovíček – to vše na úrovni B2-C1 (mladší kategorie) a C1 (starší kategorie). Následovala ústní část, ve které museli soutěžící zaujmout porotu monologem na předem nepřipravené úvahové téma a zvládnout reagovat na záludné otázky a řešit řečové situace. A jak dopadli?

 

Kategorie II.B:     Sebastian Veliký (2.B) – 3. místo

Kategorie III.A:    Julie Smolová (3.C) – 2. místo

 

Do krajského kola z okresního kola postupuje pouze vítězný soutěžící v každé kategorii, Julii tedy zbývá nevděčná role náhradníka.

Děkujeme oběma studentům za poctivou přípravu i za vzornou reprezentaci školy.

 

Za PK AJ

Mgr. Iva Jurenková

Soutěžící
Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK