Jestli Vás zajímá ZSV, zahraniční politika, fungování organizací jako je EU či NATO a chtěli byste se
probojovat až k výletu do Bruselu a vidět politický svět zblízka, pak je tato soutěž právě pro Vás.
Ale vezměme to po pořádku. Na úvod je potřeba říct, že se jedná o týmovou soutěž. Společně
napíšete online test, zaměřený na EU, NATO a na všeobecný přehled týkající se světové politiky.
Bohužel, letos nám toto první kolo překazila opatření kvůli Covid-19, a proto jsme ho museli řešit
doma, ne ve škole.
Pokud jste úspěšní, postupujete do krajského kola. To je rozděleno na dvě části – písemnou a ústní.
V písemné části máte za úkol sepsat bezpečnostní analýzu na zadané téma, které je vašemu týmu
přiděleno. Letos si byla témata celkem blízká – jednalo se především o politiku a konflikty na Blízkém
východě. Našemu týmu byla přidělena Sýrie. Na vypracování této analýzy jsme měli zhruba měsíc,
v tomto čase jsme toho hodně nastudovali a napřemýšleli jsme se nad danou problematikou. Cílem
těchto analýz je shrnout současné dění, zapojené aktéry, a pokusit se vymyslet doporučení pro EU
a NATO, aby byl konflikt co nejlépe ukončen. Vše k formě práce, obsahu a struktuře textu je snadno
dohledatelné na webových stránkách soutěže.
Když jste úspěšní v napsání této analýzy, kvalifikujete se do ústního krajského kola. Do něj tradičně
postupuje 5 týmů. My jsme měli to štěstí a dostali jsme se. V této části si každý tým musí předem
připravit desetiminutovou obhajobu vlastní práce a maximálně pětiminutovou oponenturu práce jiného
týmu. Na domácí přípravu jsme opět měli asi měsíc času. Během obhajoby můžete být v klidu,
nestojíte před žádnou tabulí, ale všechny týmy sedí v kruhovém uspořádání, vládne přátelská
atmosféra a soupeření není tolik znát. Po obhajobě, kdy Vám nikdo neskáče do řeči, následuje
oponentura vaší práce. Poté máte prostor vyjádřit se k připomínkám. Jakmile dojde k završení
časových limitů u těchto částí, rozproudí se debata na dané téma. Zapojit se mohou, a také by měli,
všichni účastníci. Je proto záhodno si doma přečíst všechny bezpečnostní analýzy a dohledat si
k tématům další informace. Vše je součástí pozdějšího zhodnocení. Je-li debata u konce, dochází
k celkovému hodnocení jak psané práce, tak ústního projevu.
Po posledním týmu se porota složená ze tří členů musela poradit a my netrpělivě očekávali výsledky.
Nakonec jsme nepostoupili, z kraje se do celostátního finále dostane jen jeden tým. Konkurence byla
veliká, bylo nám jasné, že se dál asi neprobojujeme. Každopádně ta zkušenost stála za snahu.
Tato soutěž pro nás byla velmi komplexní zkouškou, ve které jsme podle nás obstáli. Mnohé jsme se
naučili, už ani nešlo o to postoupit do dalšího kola, ale spíše o osobní rozvoj díky debatě, jiným
pohledům na věc i kritice. Chtěla bych za náš tým poděkovat všem, kdo byl ochoten s námi tato složitá
témata probírat a pomohl nám s přípravou. Celý náš tým je spíše technicky zaměřen, ale ani to nebylo
žádnou překážkou, rozhodně má tato soutěž něco do sebe. Nebojte se a jděte do toho, za zkoušku
nic nedáte 😀
Náš tým tvořili: Dan Vilimovský, Marie Cmíralová, Kristýna Saforková (všichni z 5.C)
Za společenské vědy Marie Cmíralová

Postup do krajského kola soutěže Europa Secura 2020
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK