RNDr. Olga Onderková, ředitelka naší školy, byla dne 29. 6. 2021 oceněna u příležitosti Dne učitelů 2021 za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.

Její přímou zásluhou získalo naše gymnázium pověst moderní a progresivní školy a stalo se všeobecně uznávanou a vyhledávanou vzdělávací institucí, která poskytuje vynikající zázemí žákům i učitelům. Gymnázium Petra Bezruče se  v době jejího působení zařadilo mezi školy úspěšné v krajském i celorepublikovém měřítku. Dokladem toho jsou úspěchy žáků v celostátních i mezinárodních soutěžích, ocenění žáků i školy v projektech České hlavičky či Excelence ZŠ a SŠ; žáci školy jsou rovněž každoročně mezi oceňovanými žáky a kolektivy středních škol Moravskoslezského kraje.

Usilovná a obětavá práce paní ředitelky i její názory jsou dlouhodobě konzistentní a směřují tak  k jedinému cíli – garantovat a neustále zvyšovat kvalitu školy, která musí být přínosným i příjemným prostředím pro všechny, kteří překročí její práh. 

Srdečně gratulujeme!

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK