Třetí ročník
 • Bláhová, R. a kolektiv: Literatura pro I. ročník středních škol/ učebnice (Didaktis)
 • Bláhová, R. a kolektiv: Literatura pro I. ročník středních škol/ pracovní sešit (Didaktis)
Čtvrtý ročník
 • Polášková, T. a kolektiv: Literatura pro II. ročník středních škol/ učebnice (Didaktis)
 • Polášková, T. a kolektiv: Literatura pro II. ročník středních škol/ pracovní sešit (Didaktis)
Pátý ročník
 • Andree, L. a kolektiv: Literatura pro III. ročník středních škol/ učebnice (Didaktis)
 • Andree, L. a kolektiv: Literatura pro III. ročník středních škol/ pracovní sešit (Didaktis)
Šestý ročník
 • Andree, L.: Literatura pro IV. ročník středních škol/ učebnice (Didaktis)
 • Andree, L.: Literatura pro IV. ročník středních škol/ pracovní sešit (Didaktis)
Další doporučená literatura
Třetí, čtvrtý a pátý ročník
 • Adámková, P. a kolektiv: Komunikace v českém jazyce pro střední školy/ učebnice (Didaktis)
 • Adámková, P. a kolektiv: Komunikace v českém jazyce pro střední školy/ pracovní sešit (Didaktis)
Šestý ročník
 • Hoffmannová, J. a kolektiv: Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro střední školy (Fraus)
 • Martinec, I. a kolektiv: Mluvnice – učebnice českého jazyka pro střední školy
První ročník
 • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Elementary – Student’s Book and Workbook (Oxford University Press) 3rd Edition – úroveň A1-A2 SERRJ
Druhý ročník
 • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Pre-Intermediate – Student’s Book and Workbook (Oxford University Press) 3rd Edition – úroveň A2-B1 SERRJ
Třetí ročník
 • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Intermediate 3rd Edition (units 1 – 5) – Student’s Book and Workbook (Oxford University Press) – úroveň B1 SERRJ
Čtvrtý ročník
 • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Intermediate 3rd Edition (units 6 – 9) – Student’s Book and Workbook (Oxford University Press) – úroveň B1- B2 SERRJ
 • Bridge – časopis
Pátý ročník
 • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Upper-Intermediate 3rd Edition (units 1 – 5) – Student’s Book (Oxford University Press) – úroveň B2 SERRJ
 • Bridge – časopis
Šestý ročník
 • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Upper-Intermediate 3rd Edition Student´s Book (units 6-9) (Oxford University Press) – úroveň B2- C1 SERRJ
 • Bridge – časopis
První ročník
 • Passt schon 1, lekce 1 – 7 (nakl. Polyglot)
Druhý ročník
 • Passt schon 1, lekce 8 (nakl. Polyglot)
 • Passt schon 2, lekce 1 – 6 (nakl. Polyglot)
Třetí ročník
 • Passt schon 2, lekce 7 – 8 (nakl. Polyglot)
 • Passt schon 3, lekce 1 – 3 (nakl. Polyglot)
Čtvrtý ročník
 • Passt schon 3, lekce 4 – 7 (nakl. Polyglot)
Pátý ročník
 • Passt schon 3, lekce 8 (nakl. Polyglot)
 • Passt schon 4, lekce 1 – 4 (nakl. Polyglot)
Šestý ročník
 • Passt schon 4, lekce 5 – 8 (nakl. Polyglot) + maturitní témata

Hromadné objednávky zajišťuje škola, hradí studenti.

První ročník
 • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 1 (Fraus)
Druhý ročník
 • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 2 (Fraus)
Třetí ročník
 • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 3 (Fraus)
Čtvrtý ročník
 • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 4 (Fraus)
Pátý ročník
 • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 5 (Fraus)
Šestý ročník
 • Karnějeva, L.: Ruština – maturitní příprava (INFOA)
První ročník
 • Aventura 1 (nakl. Klett)
Druhý ročník
 • Aventura 1 (nakl. Klett)
Třetí ročník
 • Aventura 2 (nakl. Klett)
Čtvrtý ročník
 • Aventura 2 (nakl. Klett)
Pátý ročník
 • Španělština – maturitní příprava, 1. díl (nakl. Infoa)
Šestý ročník
 • Aventura 3 (nakl. Klett)
První ročník
 • Janošková, D. a kol.: Občanská výchova 8. Plzeň: Fraus, 2011
Druhý ročník
 • Janošková, D. a kol.: Občanská výchova 9. Plzeň: Fraus, 2006
Třetí ročník
 • Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy společenských věd I – Psychologie, sociologie (Fortuna)
Čtvrtý ročník
 • Eichler, B., Ryska, R., Svoboda, V.: Základy společenských věd II – Státoprávní teorie, ekonomie a ekonomika, logika (Fortuna)
 • Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy společenských věd I – Psychologie, sociologie (Fortuna)
Pátý ročník
 • Eichler, B., Ryska, R., Svoboda, V.: Základy společenských věd II – Státoprávní teorie, ekonomie a ekonomika, logika (Fortuna)
Šestý ročník
 • Adamová, L., Dudák, V. Ventura, V.: Základy společenských věd III – Filosofie a etika (Fortuna)
 
První ročník
 • Kolektiv autorů. Dějepis 8 – Modernizace společnosti, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (FRAUS 2010)
Druhý ročník
 • Parkan, F., Mikeska, T., Parkanová, M.: Dějepis 9 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (FRAUS 2011)
Třetí ročník
 • Popelka, M., Válková V.: Dějepis 1 – Pravěk a starověk (SPN)
 • Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F.: Dějepis 2 – Středověk a raný novověk (SPN)
Čtvrtý ročník
 • Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F.: Dějepis 2 – Středověk a raný novověk (SPN)
 • Hlavačka, M.: Dějepis 3 – Novověk (SPN)
Pátý ročník
 • Kuklík, J. a kol.: Dějepis 4 – Nejnovější dějiny (SPN)
Šestý ročník
 • Kuklík, J. a kol.: Dějepis 4 – Nejnovější dějiny (SPN)
První ročník
 • Česká republika – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia, Kartografie Praha 2005.
 • Školní atlas. Česká republika a Evropa, Shocart 2011
 • Zeměpis České republiky, ČSGS 2009
Druhý ročník
 • Školní atlas světa, 2. vydání, Kartografie Praha 2010.
 • Příroda a lidé Země – učebnice pro střední školy, ČGS, Praha 2004.
Třetí až pátý ročník
 • Regionální zeměpis světadílů – učebnice zeměpisu pro SŠ, ČGS Praha 2002 – 2008.
 • Školní atlas světa, 2. vydání, Kartografie Praha 2010.
Webové zdroje
První ročník
 • Šarounová A. a kol.: Matematika 8, 1. díl (Prometheus)
 • Šarounová A. a kol.: Matematika 8, 2. díl (Prometheus)
 • Bušek I., Cibulková M., Väterová V.: Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ (Prometheus)
Druhý ročník
 • Šarounová A.,Bušek I.: Matematika pro ZŠ 9, 1. díl (Prometheus)
 • Šarounová A.,Bušek I.: Matematika pro ZŠ 9, 2. díl (Prometheus)
 • Bušek I. a kol: Sbírka úloh z matematiky pro 9.ročník ZŠ (Prometheus)
Třetí ročník
 • Bušek, I.: Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky (Prometheus)
 • Boček, L.: Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice (Prometheus)
 • Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia – Planimetrie (Prometheus)
 • Janeček, F.: Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (Prometheus)
Čtvrtý ročník
 • Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia – Planimetrie (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Matematika pro gymnázia – Funkce (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Matematika pro gymnázia – Goniometrie (Prometheus)
 • Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia – Stereometrie (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Sbírka úloh pro gymnázia – Funkce (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie (Prometheus)
Pátý ročník
 • Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia – Stereometrie (Prometheus)
 • Kočandrle, M.: Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie (Prometheus)
 • Calda, E.: Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika (Prometheus)
 • Calda, E.: Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla (Prometheus)
 • Bušek, I.: Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie (Prometheus)
Šestý ročník
 • Calda, E.: Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady (Prometheus)
 • Hrubý, D.: Matematika pro gymnázia – Diferenciální a integrální počet (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Úlohy z finanční matematiky pro střední školy (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Sbírka úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady (Prometheus)
Další doporučená literatura
 • Petáková, J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy (Prometheus)
 • Kubát, J.: Maturitní minimum – sbírka úloh z matematiky pro střední školy (Prometheus)
První ročník
 • Rauner K., Petřík J., Prokšová J., Randa M.: Fyzika 8 pro ZŠ a VG PS (Fraus)
Druhý ročník
 • Rauner K., Havel V., Randa M.: Fyzika 9 pro ZŠ a VG PS (Fraus)
Třetí ročník
 • Bednařík, M.: Fyzika pro gymnázia – Mechanika (Prometheus)
Čtvrtý ročník
 • Bartuška, K.: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika (Prometheus)
 • Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění (Prometheus)
Pátý ročník
 • Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus (Prometheus)
Šestý ročník
 • Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia – Optika (Prometheus)
 • Štoll, I.: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta (Prometheus)
 • Bartuška, K.: Speciální teorie relativity (Prometheus)

 

Další doporučená literatura
 • Lepil, O.: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (Prometheus)
První ročník
 • Škoda, J., Doulík, P.: Chemie 8 pro ZŠ a VG UČ – nově s 3D modely (Fraus 2018) – k zapůjčení bezplatně
 • Šmídl, M., Pelikánová, I.: Chemie 8 s nadhledem pro ZŠ a VG PS (Fraus 2018)
Druhý ročník
 • Škoda, J., Doulík, P.: Chemie 9 pro ZŠ a VG UČ (Fraus) – k zapůjčení bezplatně
 • Šmídl, M., Doulík, P., Škoda, J.: Chemie 9 pro ZŠ a VG PS (Fraus)
Třetí ročník
 • Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl (vlastní náklad)
Čtvrtý ročník
 • Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl (vlastní náklad)
 • Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl (vlastní náklad)
Pátý ročník
 • Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl (vlastní náklad)
 • Kolář, K. a kol.: Chemie pro gymnázia II. – organická s biochemií (SPN)
Šestý ročník
 • Kolář, K. a kol.: Chemie pro gymnázia II. – organická s biochemií (SPN)
První ročník
 • Černík, V. a kol.: Přírodopis 8 – Biologie člověka pro základní školy, SPN, Praha 2015
Druhý ročník
 • Černík, V. a kol: Přírodopis 9 pro ZŠ – geologie a ekologie, SPN, Praha 2010
Třetí až šestý ročník
 • Jelínek, J., Zicháček, V.: Biologie pro gymnázia – od 7. vydání výše (Nakl. Olomouc)
Další doporučená literatura
Pátý ročník
 • Novotný, I., Hruška, M.: Biologie člověka pro gymnázia (Nakl. Fortuna)
První ročník
 • Kovářová L., Němec V., Jiříček M., Navrátil P. : Informatika pro základní školy (Computer Media s.r.o.), 1. a 2. díl
Druhý ročník
 • Kovářová L., Němec V., Jiříček M., Navrátil P. : Informatika pro základní školy (Computer Media s.r.o.), 3. díl
Třetí a čtvrtý ročník
 • Navrátil Pavel: S počítačem nejen k maturitě (Computer Media s.r.o.), 1. a 2. díl
 • Kmoch Petr: Informatika a výpočetní technika pro střední školy (Computer Press, a.s.)

Další učební materiály dodávají příslušní vyučující.

První a druhý ročník
 • CHARALAMBIDIS, A. a kolektiv: Hudební výchova pro gymnázia 1 (SPN)
Třetí a čtvrtý ročník
 • CHARALAMBIDIS, A. a kolektiv: Hudební výchova pro gymnázia 2 (SPN)