Pozvánka

Příběh kapky - plakát

Školní sportovní klub

Školní sportovní klub při Gymnáziu Petra Bezruče od roku 1994 zajišťuje pravidelný chod mimoškolních sportovních aktivit žák gymnázia. V současnosti má 341 členů, kteří mohou aktivně navštěvovat 6 kroužků (basketbal, odbíjená, florbal, horolezectví, gymnastika a posilování). Kromě této pravidelné činnosti, která probíhá každý týden v rozsahu 1 – 2 hodin u každého kroužku po dobu školního roku, pořádáme i nepravidelné sportovní akce pro členy sportovního klubu. Mezi tyto akce patří lyžařské zájezdy, vodácké zájezdy, turistické přechody a horolezecké akce v rozsahu jedno a vícedenních zájezdů. Každá z těchto aktivit probíhá 1x - 2x ročně. Na ekonomické zajištění provozu organizace získáváme finanční prostředky formou členských příspěvků, úhradou kroužků a sponzorskými dary.


Základní údaje

Asociace školních sportovních klubů České republiky,
Školní sportovní klub při Gymnáziu Petra Bezruče
ČSA 517, 738 02 Frýdek – Místek
IČO: 70652311
Bankovní spojení: KB a.s. č.ú. 107-3672680217 /0100
Tel. 558 433 515


Složení statutárních orgánů:


Předseda klubu:
Místopředseda klubu:
Pokladník:
Mgr. Pavel Kváš
Mgr. Daniel Svoboda
Iva Sikorová
 
Výkonný výbor:
Mgr. Pavel Kváš
Mgr. Daniel Svoboda
Iva Sikorová
 
Revizní komise:
Mgr. Pavel Kváš
Miroslav Kamp
Mgr. Lucie Chovancová
 
 

Akce v roce 2019

 

Akce v roce 2018

 

Akce v roce 2017

 

Akce v roce 2016

 

Akce v roce 2015

 

Akce v roce 2014

 

Akce v roce 2013

 

Akce v roce 2012

 

Akce v roce 2011

 

Dokumenty