Oranžová učebna

Gymnázium Petra Bezruče si v roce 2011 požádalo žádost o grant Nadace ČEZ v rámci projektu Oranžová učebna. Jeho cílem je zkvalitňovat výuku fyziky a s ní souvisejících odborných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách.

Naše škola vypracovala projekt s názvem Modernizace učebních pomůcek k zvýšení fyzikální gramotnosti, který si klade za cíl zlepšit a zpopularizovat výuku fyziky pomoci masívnějšího zapojení učebních pomůcek do výuky. K naplnění této myšlenky bylo ale zapotřebí doplnit a inovovat sbírku fyziky o některé exempláře.

Naše škola s daným projektem uspěla
a dostala od Nadace ČEZ na nákup didaktických pomůcek částku 197.550,- Kč.
Logo Nadace ČEZ
 

Prezentace projektu v rámci Dne otevřených dveří

Ve středu 25.1.2012 se vrámci Dne otevřených dveří uskutečnila další z oficiálních prezentací pomůcek, zakoupených v projektu Oranžová učebna. Fyzikální experimenty byly předváděny studenty fyzikálního semináře za dohledu prof. Vaclíka, a to před zraky zástupců Nadace ČEZ a za přítomnosti kamer TV Polar.


Záznam TV Polar
Článek na www.infoportaly.cz

 

Prezentace projektu před studenty fyzikálních seminářů

Ve středu 21.12.2011 jsme pro studenty fyzikálních seminářů uspořádali oficiální dvouhodinovou prezentaci výsledku projektu Oranžová učebna. V posluchárně a v laboratoři fyziky pro ně byla profesory gymnázia připravena série fyzikálních experimentů a pokusů, do kterých se také nekolikrát aktivně zapojili sami studenti. Experimenty byly rozděleny do čtyř bloků podle jejich zaměření (pokusy s vývěvou, elektrostatika, elektromagnetismus a vedení el. proudu v plynech a kapalinách), přičemž byly použity převážně pomůcky zakoupené v rámci projektu. Jak celá akce vypadala si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Zájemce o fyziku zveme na Den otevřených dveří,
během kterého bude prezentace v pozměněné podobě zopakována!!!

Fotografie z prezentace