Modernizace výuky

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s registračním číslem CZ.1.07/1.5.00/34.0148

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je škola poskytující šestileté studium s všeobecným zaměřením, v jehož ŠVP je kladen mírný důraz na výuku cizích jazyků a přírodovědných předmětů. Vzhledem ke stále vyšším nárokům doby na zvládnutí ICT technologií, a k časovým možnostem výuky Informatiky a výpočetní techniky, přistoupila škola k přípravě projektu s cílem více zapojit tyto technologie do běžné výuky.

V rámci projektu došlo k realizaci klíčových aktivit III/2 a V/2


Klíčová aktivita III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V rámci projektu došlo k vytvoření 30 sad DUM po 20 kusech, které budou následně začleněny do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů. Tvorby DUM se zúčastnilo 18 pedagogických pracovníků školy, kteří takto vytvořené materiály použijí při vyučování svých předmětů. Vytvořené DUM byly následně zpřístupněny také ostatním vyučujícím, čímž dojde k modernizaci a zkvalitnění výuky u všech žáků školy.

Klíčová aktivita V/2 – Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků SŠ

V rámci projektu došlo k vytvoření 4 sad vzdělávacích materiálů po 32 kusech pro rozvoj odborných kompetencí žáků ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda a Člověk a společnost. Vytvořené materiály byly následně zpřístupněny také ostatním vyučujícím, čímž dojde k modernizaci a zkvalitnění výuky u všech žáků školy.


Výstupy projektu

Projekt byl ukončen ke dni 29.6.2014. Vytvořené výukové materiály jsou k dispozici pro pedagogickou veřejnost u manažera projektu Radovana Gaury, email radovan.gaura@gpbfm.cz

Manažer projektu: Mgr. Radovan Gaura