Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

Vyučující dějepisu na Gymnáziu Petra Bezruče se zapojili do výše uvedeného projektu Inovace výuky československých a českých dějin 20. století - CZ.1.07/1.1.00/26.0058. Projekt bude probíhat paralelně v Olomouckém a Moravskoslezském kraji v období od září 2013 do května 2014. Na přihlášených středních školách se budou v praxi ověřovat a testovat nové učební materiály pro výuku moderních dějin. Jedná se o nové sady učebnic, webová aplikace, pracovní listy a další materiály.

Dne 10. dubna proběhl v Moravské Ostravě úvodní seminář k celému projektu, který učitelům představil zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA a děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pan Doc. PhDr. Jiří Lach, MA, PhD. Filozofická fakulta UP představuje odborného garanta celého projektu. Naši školu na prvním semináři zastupovali Mgr. Eva Veselková a Mgr. Martin Žamboch.

Celý projekt si klade za cíl zkvalitnění a zintenzivnění výuky moderních dějin na středních školách, na které se často při výuce obecných světových a národních dějin dostává méně prostoru.

Mgr. Martin Žamboch
předseda předmětové komise dějepisu