Základy společenských věd

Charakteristika předmětu

Předmět základy společenských věd zahrnuje široké spektrum vědních oborů, které umožňují studentům pochopit problematiku člověka v kontexu měnící se společnosti.

Studenti si v jednotlivých ročnících osvojují vědomosti z oblasti psychologie, sociologie, práva a ekonomie a současně se učí orientovat ve společenské realitě. Také základy filozofie a etiky poskytují základní sumu vědomostí, ale především žáky podněcují k zamyšlení a vedou k formulaci vlastních názorů, které slouží jako podklad pro dialog.

Vzdělávací obsah tohoto předmětu probíhá s užitím rozmanitých metod, jako problémové vyučování, práce s texty, skupinová práce, přednášky, besedy, exkurze atd.

 

Přednášky

Přednáška na téma „Medicínské právo“
Přednáška na téma „Evropské právo“ Studenti 5. ročníku besedovali s pracovníky Policie ČR
Exkurze k okresnímu soudu
Podzimní akce společenských věd
Školní projekt v rámci výuky základů společenských věd
Přednáška nejen o anglikánské církvi
Naši školu navštívila konzulka Velvyslanectví ČR v Mexiku
Společenské vědy v praxi
Europoslanec JUDr. Jiří Pospíšil debatoval se studenty na téma evropské integrace
Přednáška pracovníků cizinecké policie ČR

 

Soutěže ve společenských vědách


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Doporučené a používané učebnice

První ročník

  • Janošková, D. a kol.: Občanská výchova 8. Plzeň: Fraus, 2011

Druhý ročník

  • Janošková, D. a kol.: Občanská výchova 9. Plzeň: Fraus, 2006

Třetí ročník

  • Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy společenských věd I - Psychologie, sociologie (Fortuna)

Čtvrtý ročník

  • Eichler, B., Ryska, R., Svoboda, V.: Základy společenských věd II - Státoprávní teorie, ekonomie a ekonomika, logika (Fortuna)

Pátý ročník

  • Eichler, B., Ryska, R., Svoboda, V.: Základy společenských věd II - Státoprávní teorie, ekonomie a ekonomika, logika (Fortuna)

Šestý ročník

  • Adamová, L., Dudák, V. Ventura, V.: Základy společenských věd III - Filosofie a etika (Fortuna)
 

Maturita

Maturitní okruhy ze ZSV 2019/2020

 

Vyučující

PaedDr. Soňa Jendrejovská
Miroslav Kamp
PhDr. Mgr. Markéta Myšková, Ph.D.
PaedDr. Alena Vrublová