Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu

Předmět výtvarná výchova se zaměřuje na estetickou kultivaci žáka, rozvoj jeho tvořivého myšlení a představivosti. Dává žákovi prostor k rozvoji jeho osobnosti – hlubšímu pochopení sebe sama i ostatních. Setkáváním s výtvarnými projevy současnosti i minulosti je veden k tomu, aby pochopil jejich význam v kontextu historickém a přistupoval k jejich hodnocení bez předsudků. Seznámení s rozličnými výtvarnými technikami umožní žákovi vyjadřovat se různými výtvarnými prostředky k danému tématu. Zároveň si žák osvojí základní terminologii z oblasti výtvarného umění.

 

Výtvarné projekty a soutěže

Výtvarné práce našich studentů budou vystaveny v Českých Budějovicích
Výstava výtvarných prací našich studentů v Kolíně
Sdílená imaginace
Michaela Furmánková byla oceněna ve výtvarné soutěži ostravského Knižního festivalu
Sen o první republice - video
Vánoční výtvarné dílny pro 1. ročníky
Zájezd za uměním do Vídně
Šperky (ne)tradičně
Projektový den výtvarné výchovy v galerii Plato
Výtvarné práce našich studentů v Klášteře Zásmuky
Po stopách Op-artu
17. listopad 2017 cesta do vídeňské Albertiny za uměním
Co je současné umění aneb překonáváme bariéry k tomu, co neznáme
Výtvarné sympozium na téma labyrinty
Výstava fotografií v Městské knihovně z "Týdne čtení"
Linie v prostoru - výtvarná akce třídy 1.C
Výstava "Otcové našich otců" na Gymnáziu Petra Bezruče
Výtvarné práce našich studentů na výstavě v Zásmukách u Kutné Hory
Projektový den výtvarné výchovy v galerii Plato
Výtvarné práce našich studentů na výstavě v USA
Vídeň plná bodů aneb pointilismus v Albertině
„Vezmi za kliku“ - výtvarné práce pro klášter v Zásmukách
Land Art ve výtvarné výchově
Útěky, migrace, emigrace - výstav výtvarných prací studentů GPB v Národním domě
Projektový den v ostravské galerii Plato
Estetická výchova na Gymnáziu Petra Bezruče není Popelkou
Výtvarné práce studentů GPB na výstavě v Zásmukách
Studenti gymnázia se prostřednictvím výtvarných prací zúčastnili projektu v Zásmukách
Do barokního světa aneb dějiny umění na vlastní kůži
Koláček aneb Co se dělo v hodině výtvarné výchovy 4.B
Za výtvarným uměním do podzimní Vídně
Z výstavy studentských výtvarných prací
Odborný den s výtvarnou výchovou aneb Výtvarné umění nejsou jen obrazy? ...
Dopis nevinnému ve fotografiích
Studenti naší školy se zúčastní projektu "Dopis nevinnému" v Zásmukách.
Snow art - tvorba 2.A
Výprava za ruskou kulturou
Advent ve výtvarné výchově zveme Vás do výtvarného ateliéru v čase adventu…
Na výstavu Joana Miróa do Vídně
KULTURA STOLOVÁNÍ aneb Výtvarníci proti lhostejnosti
Výtvarná dílna - scénografie
Na výstavu „Henri Matisse und die Fauves“ do vídeňské galerie Albertina
Z očí do očí aneb poznáváme se prostřednictvím obrazu - společná výtvarná dílna českých a německých studentů
Vítězství našich studentek ve výtvarné soutěži „Památka, kterou bychom chtěli navštívit".
Prázdninový výlet za uměním - návštěva výstavy Jana Zrzavého.
Jak lze trávit páteční odpoledne? Třeba kresbou! Kurz figurální kresby.
Předmětová komise VV ve spolupráci s Nadací GPB vyhlašuje fotografickou soutěž Frýdek-Místek … moderní?
Zveme vás do Výtvarné galerie prací studentů Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku- Místku
Vystavujeme na Slezskoostravském hradě!
Výtvarný projekt "Kořeny naší civilizace v nejstarších mýtech"
Studentská fotografická soutěž "Podzimní proměny v přírodě"
Bílé kouzlení (výtvarná dílna se studenty z partnerské školy v německém Brettenu)
Výměnné pobyty se zahraničními studenty- tvorba smaltovaných šperků

 

Maturita

Maturitní okruhy z výtvarné výchovy 2019/2020

 

Vyučující

PhDr. Mgr. Markéta Myšková, Ph.D.
Radmila Vaňková