Tělesná výchova

Charakteristika předmětu

V předmětu tělesná výchova žáci získávají základní pohybové vzdělání. Zlepšují své pohybové schopnosti a dovednosti a zvyšují svou fyzickou kondici. Náplní předmětu jsou cvičení pořadová a průpravná, cvičení rytmická, obratnostní, silová, rychlostní nebo vytrvalostní. Žáci absolvují výuku sportovní gymnastiky, atletiky, ale především sportovních her - fotbalu, florbalu, basketbalu, volejbalu atd., které vyučující vhodně kombinují pro jednotlivé ročníky.

Výkonnostně nejlepší žáci reprezentují školu v soutěžích organizovaných AŠSK ČR a MŠMT ČR.

Součásti školní výuky tělesné výchovy jsou projekty:

  • Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd (LVVZ - sjezdové lyžování, snowboarding, běžecké lyžování) - ve třetím ročníku
  • Vodácký a sportovní kurz - ve čtvrtém ročníku

Výuku tělesné výchovy doplňují sportovními kroužky:

  • florbal
  • basketbal
  • kopaná
  • volejbal
  • horo kroužek
  • posilování

Pro výuku předmětu tělesná výchova je dispozici malá tělocvična, která je určena především pro výuku sportovní gymnastiky a her, velká tělocvična sloužící pro výuku míčových her, venkovní sportovní areál, který je v letních měsících využíván žáky při plnění atletických disciplín a sportovních her - streetballu, minikopané, plážového volejbalu nebo softbalu a v zimních měsících pro nácvik základu běžeckého lyžování a školní fitcentrum pomáhající „formovat“ svalové partie našich žáků.

Pro podporu školní tělesné výchovy a mimoškolních sportovních aktivit byl při škole založen Školní sportovní klub Gymnázia Petra Bezruče , který organizuje sportovní kroužky, mimoškolní sportovní akce, Lyžařské a Vodácké a sportovní kurzy. Školní sportovní klub je členem Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR ).

 

Lyžařský kurz 2020

Informace k lyžařskému kurzu - Slovinsko 2020
Informace k platbě lyžařského kurzu ve Slovinsku
Čestné prohlášení pro namontování a seřízení bezpečnostního vázání
Potvrzení o bezinfekčnosti - Slovinsko 2020
Deset pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích
Poučení o bezpečnosti na LKTýden bez lyží 2019
Video z lyžařského kurzu ve Slovinsku 2019
Fotogalerie z lyžařského kurzu 2018
Krátké video z lyžařského kurzu ve Slovinsku 2017
Fotografie z lyžařského kurzu 2016
Netradiční ohlédnutí za lyžařským kurzem ve Slovinsku 2015 z pera Kristýny Goluchové
Na cestě po Julských Alpách, aneb po stopách lyžařského kurzu 2014
Fotografie z lyžařského kurzu na Starých Hamrech 2014

 

Turistický kurz 2020

Informace k turistickému kurzu - Dunajec 2020
Závazná přihláška na turistický kurz - Dunajec 2020

Video ze sportovního kurz 2019
Sportovní kurz 2019
Video z turistického kurzu 2018
Fotografie z turistického kurzu 2018
Krátké video z turistického kurzu 2016
Turistický kurz 2015 podruhé.
Několik fotografií z turistického kurzu 2015
Nejen fotografie z turistického kurzu 2014

 

Sportovní soutěže


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Vyučující

Mgr. Jan Foldyna
Mgr. Lucie Chovancová
Miroslav Kamp
Mgr. Pavel Kváš
Iva Sikorová
Mgr. Daniel Svoboda