Španělský jazyk

Charakteristika předmětu

Předmět je koncipován tak, aby žáka připravil ke zvládnutí maturitní zkoušky (didaktický test z jazyka, poslechový subtest, četba a ústní zkouška). Ve výuce se proto zaměřujeme na rozvoj a zdokonalování jednotlivých jazykových dovedností. Při stanovení jednotlivých výstupů a jejich dílčích úrovní jsme vycházeli z evropského referenčního rámce a jednotlivých deskriptorů pro příslušné úrovně, jak je stanoveno v RVP ZV a RVP G.

Náplň učiva zahrnuje tematické okruhy z geografie, historie, literatury, základy společenských věd a biologie.


Tematický plán dvouletého semináře ze španělského jazyka

 

Soutěže ve španělském jazyce


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Akce pořádané v rámci výuky španělského jazyka

Přednáška "Kdo a proč chce nezávislost Katalánska?"
Týden španělské kultury
Čtení Dona Quijota
XI. ročník Maratonu v četbě Dona Quijota
Video ze Dne otevřených dveří
Putování po Jižní Americe
Maraton v četbě Dona Quijota
Rok studia studentky z Mexika na naší škole
Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří

 

Katalánsko 2019

Ohlédnutí za poznávacím zájezdem do Katalánska
Video z poznávacího zájezdu Katalánsko 2019
Informace k poznávacímu zájezdu do Katalánska 2019

 

Katalánsko 2015

Zájezd do Katalánska 2015 očima studentů
Podrobný program zájezdu do Katalánska 2015

 

Katalánsko 2013

Katalánsko očima studentů
Fotografie z Katalánska
Katalánsko ve verších Barbory Kološové
Co jsme zažili na letošním poznávacím zájezdu do Katalánska?
Kompletní program a informace k platbám pro zájezd do Katalánska 2013
Informace k poznávacímu zájezdu do Katalánska 2013

 

Studijní poznávací zájezd do Katalánska

Den španělštiny aneb „vzpomínka na Katalánsko”
Fotoreportáž ze Dne španělštiny
Krátký film Jiřího Kocicha o Salvadoru Dalím
Fotky z poznávacího zájezdu do Katalánska
Poznávací zájezd do Katalánska očima Pavly Novákové (5.B)
Poznávací zájezd do Katalánska očima Lucie Kielarové (5.B)
Poznávací zájezd do Katalánska očima Gabriely Niklové (5.B)
Poznávací zájezd do Katalánska očima Jiřího Kocicha (6.B)
Co jsme viděli na poznávacím zájezdu do Katalánska

 

Doporučené a používané učebnice

První ročník

  • Aventura 1 (nakl. Klett)

Druhý ročník

  • Aventura 1 (nakl. Klett)

Třetí ročník

  • Aventura 2 (nakl. Klett)

Čtvrtý ročník

  • Aventura 2 (nakl. Klett)

Pátý ročník

  • Aventura 2 (nakl. Klett)

Šestý ročník

  • Aventura 2 (nakl. Klett)
 

Maturita

Maturitní otázky ke třetí části státní maturity 2019/2020
Maturitní okruhy ze španělského jazyka 2019/2020
Katalog požadavků ke společné části maturity - španělský jazyk

 

Vyučující

Mgr. Martina Bradáčová
Mgr. Pavla Mazochová
Mgr. Zuzana Stonawská