Ruský jazyk

Charakteristika předmětu

Zájem o studium ruského jazyka jako druhého jazyka k jazyku anglickému stoupá. Studenti, kteří si zvolí studium ruštiny, své znalosti využijí u státní i profilové maturitní zkoušky (úroveň B1), u přijímacích zkoušek na VŠ a také při samotném studiu na vysoké škole. Znalost ruštiny jako dalšího cizího jazyka může být také pozitivním faktorem při hledání zaměstnání.

Podle počtu zájemců o ruský jazyk je třída na začátku prvního ročníku rozdělena na dvě skupiny. Toto dělení pokračuje ve všech hodinách týdně. Výuka probíhá střídavě v kmenových třídách nebo v jazykových učebnách, které jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou.

Výuka ruského jazyka je zaměřena na nácvik a postupné zvyšování úrovně základních jazykových dovedností – ústní projev, poslech a jeho porozumění, čtení a rozbor textu, písemný projev. Velký důraz je kladen na rozvoj komunikativních dovedností. Studenti končí studium ruského jazyka na Gymnáziu Petra Bezruče úrovní B1 – B2 SERRJ.

Na předmět ruský jazyk navazuje na vyšším stupni šestiletého gymnázia možnost volby předmětu Konverzace v ruském jazyce, v němž se studenti spolu s vyučujícím zaměřují na obecná konverzační témata.

Zájemci z řad studentů se mají možnost zapojit do Konverzační soutěže v ruském jazyce a do umělecké soutěže ARS-Poetica Puškinův památník a navázat tak na úspěchy svých předchůdců z krajských a celorepublikových úrovní.

Gymnázium P. Bezruče se také zapojuje do studentského výměnného programu agentury AFS. V rámci této výměny na gymnáziu studovala rovněž studentka z Ruské federace. Její pobyt byl pro studenty zajímavou zkušeností a jazykovou praxí.

 

Soutěže v ruském jazyce


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Akce a přednášky

 

Doporučené a používané učebnice

První ročník

  • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 1 (Fraus)

Druhý ročník

  • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 2 (Fraus)

Třetí ročník

  • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 3 (Fraus)

Čtvrtý ročník

  • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 4 (Fraus)

Pátý ročník

  • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 5 (Fraus)

Šestý ročník

  • Karnějeva, L.: Ruština – maturitní příprava (INFOA)
 

Maturita

Maturitní okruhy z ruského jazyka 2019/2020
Katalog požadavků ke společné části maturity - ruský jazyk

 

Vyučující

PaedDr. Soňa Jendrejovská
Mgr. Iva Jurenková
PaedDr. Alena Vrublová