Německý jazyk

Charakteristika předmětu

Tento předmět si žáci volí jako další cizí jazyk nově již od 1. ročníku. Těžištěm vzdělávacího obsahu je seznámení s grafickou a mluvenou podobou slovní zásoby, s odlišnou větnou stavbou, se základními gramatickými jevy a s reáliemi německy mluvících zemí.


CERTIFIKÁTY

V rámci výuky je žákům nabídnuta možnost přípravy pro získání různých úrovní mezinárodně platného certifikátu Goethova Institutu (A1, A2, B1, B2).


VÝMĚNNÉ POBYTY

Ke studiu německého jazyka patří rovněž výměnné pobyty s partnerským Gymnáziem Edith Steinové v Německu (Bretten, Bádensko-Württembersko), určené žákům 4. ročníku.

 • V České republice jsou součástí programu vzdělávací, tvůrčí a poznávací projekty (jazyková animace, výtvarné dílny, historicko-geografické přednášky studentů popř. průvodců, sportovní aktivity a návštěva turisticky atraktivních míst).
 • V Německu mají čeští studenti připraven bohatý program v Bamberku (prohlídka historického města), Brettenu (sídlo partnerské školy, město humanisty Phillipa Melanchthona a dějiště historického Festivalu Petra a Pavla), Karlsruhe (návštěva interaktivního Centra pro umění a nová média), Stuttgartu (Muzeum Mercedes Benz), Heidelbergu (program ve městě s nejstarší německou univerzitou) a taktéž v sousední Francii/Štrasburku (návštěva Evropského parlamentu, účast na zasedání a diskuse s vybranými poslanci).

Komunikačními jazyky jsou kromě němčiny také angličtina, příp. španělština/francouzština.


POZNÁVACÍ ZÁJEZDY A STUDIJNÍ POBYTY

Především pro žáky 2. ročníku pokračuje od školního roku 2011/12 opět oblíbený poznávací (studijní) zájezd do jedné z nejvýstavnějších evropských metropolí, Berlína, sousední Postupimi a do Benátek na Labi, Drážďan. Níže si můžete prohlédnout poutač a prezentaci, které pro vás připravili studenti 3.A
Každoročně škola rovněž pořádá jednodenní poznávací zájezd pro studenty 5. a 6. ročníku do Vídně.
Spolupracujeme také s organizací AFS Mezikulturní programy, mezinárodní neziskovou vzdělávací organizací, která prostřednictvím svých studijních programů v netradičních destinacích vytváří příležitosti k mezikulturnímu vzdělávání, rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a stále více propojeném světě.
www.afs.cz/jazykove-pobyty/nase-nabidka/
www.afs.cz/studium-v-zahranici/trimestralni-programy/

 

Akce a exkurze

Do Ostravy za německým divadlem
„Šprechtíme“ aneb Den s němčinou

 

Soutěže v německém jazyce


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Pozdnávací cesta po severním Německu 2020

Program studijní cesty po severním Německu 2020

Naše výprava do severního Německa očima Lucie Zuzčákové (2018)

 

Výměnný pobyt FM - Bretten 2019

 • Ohlédnutí za výměnným pobytem FM - Bretten

 •  

  Studijní cesta Berlín – Drážďany – Saské Švýcarsko 2018

  Co jsme všechno viděli na studijní cestě po Německu?
  Podrobnosti ke studijní cestě Berlín – Postupim – Míšeň – Drážďany – Saské Švýcarsko

   

  Výměnný pobyt FM - Bretten 2015

  Česká část výměnného pobytu 2015
  Video z výměnného pobytu v Brettenu
  Co jsme zažili během návštěvy německého Brettenu?
  Fotografie z výměnného pobytu v Brettenu

   

  Poznávací zájezd Berlín - Postupim - Drážďany 2013

  Zájezd Berlín - Postupim - Drážďany obrazem
  Zájezd Berlín - Postupim - Drážďany pohledem stůdentů

   

  Výměnný pobyt FM - Bretten 2013

  Výměnný pobyt pohledem Barbory Ivánkové
  Bretten 2013 ve verších od Barbory Kološové
  Zážitky z výměnného pobytu GPB-Bretten
  Fotografie z návštěvy německých studentů ve Frýdku-Místku 2013
  Fotografie z výměnného pobytu v Brettenu 2013
  Z očí do očí aneb poznáváme se prostřednictvím obrazu - společná výtvarná dílna českých a německých studentů

   

  Poznávací zájezd Berlín - Drážďany 2012

  Krátké video ze zájezdu do Berlína
  Češi v Berlíně - reportáž Barbory Genserové
  Fotografie z poznávacího zájezdu do Berlína a Drážďan

   

  Výměnný pobyt FM - Bretten 2012

  Krátké video z pobytu v Brettenu
  Zážitky, dojmy a postřehy českých a německých studentů z výměnného pobytu v Brettenu
  Fotografie z výměnného pobytu v Brettenu 2012

   

  Výměnný pobyt FM - Bretten 2011

  Co jsme zažili během návštěvy německého Brettenu
  Návštěva německých studentů ve FM očima Barbory Obračajové (5.B)
  Návštěva německých studentů ve FM očima Tomáše Huštana (5.A)

   

  Doporučené a používané učebnice

  První ročník

  • Passt schon 1 (nakl. Polyglot)

  Druhý ročník

  • Passt schon 2 (nakl. Polyglot)

  Třetí ročník

  • Passt schon 3 (nakl. Polyglot)

  Čtvrtý ročník

  • Direkt neu 2 (lekce 19-20) + Direkt neu 3 (lekce 21-26) (nakl. Klett)

  Pátý ročník

  • Direkt neu 3 (lekce 27-28) (nakl. Klett) + Němčina pro jazykové školy 3 nově (lekce 1-6) (nakl. Fraus)

  Šestý ročník

  • Němčina pro jazykové školy 3 nově (lekce 7-16) (nakl. Fraus) + maturitní témata

  Učebnice Passt schon od nakladatelství POLYGLOT zavádíme nově od školního roku 2015/2016. Učebnice Direkt neu a Mittelpunkt neu mají vložená CD, obě jsou od nakladatelství Klett. Všechny učebnice mají integrovaný pracovní sešit.

  Hromadné objednávky zajišťuje škola, hradí studenti.

   

  Maturita

  Maturitní okruhy z německého jazyka 2019/2020
  Katalog požadavků ke společné části maturity - německý jazyk

   

  Vyučující

  Mgr. Lucie Janečková
  Mgr. Eva Linhart
  Mgr. David Polčák
  Iva Sikorová