Matematika

Charakteristika předmětu

Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a problémů, v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské studium i pro běžný život, v pěstování schopnosti aplikace. Během studia si žáci uvědomují, že matematika nachází uplatnění ve všech oborech lidské činnosti, nejvíce v informatice, fyzice, technice a ekonomii.

 

Přednášky, akce a exkurze

Přednáška „Ambasadorů věd“ VŠB-TU Ostrava

 

Soutěže v matematice


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Doporučené a používané učebnice

První ročník

 • Šarounová A. a kol.: Matematika 8, 1. díl (Prometheus)
 • Šarounová A. a kol.: Matematika 8, 2. díl (Prometheus)
 • Bušek I., Cibulková M., Väterová V.: Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ (Prometheus)

Druhý ročník

 • Binterová H., Fuchs E., Tlustý P.: Matematika 9 pro ZŠ a VG PS Aritmetika (Fraus)
 • Binterová H., Fuchs E., Tlustý P.: Matematika 9 pro ZŠ a VG PS Geometrie (Fraus)

Třetí ročník

 • Bušek, I.: Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky (Prometheus)
 • Boček, L.: Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice (Prometheus)
 • Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia - Planimetrie (Prometheus)
 • Janeček, F.: Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (Prometheus)

Čtvrtý ročník

 • Odvárko, O.: Matematika pro gymnázia - Funkce (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Matematika pro gymnázia - Goniometrie (Prometheus)
 • Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia - Stereometrie (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Sbírka úloh pro gymnázia – Funkce (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie (Prometheus)

Pátý ročník

 • Kočandrle, M.: Matematika pro gymnázia - Analytická geometrie (Prometheus)
 • Calda, E.: Matematika pro gymnázia - Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika (Prometheus)
 • Calda, E.: Matematika pro gymnázia - Komplexní čísla (Prometheus)
 • Bušek, I.: Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie (Prometheus)

Šestý ročník

 • Odvárko, O.: Matematika pro gymnázia - Posloupnosti a řady (Prometheus)
 • Hrubý, D.: Matematika pro gymnázia - Diferenciální a integrální počet (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Úlohy z finanční matematiky pro střední školy (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Sbírka úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady (Prometheus)

Další doporučená literatura

 • Petáková, J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy (Prometheus)
 • Kubát, J.: Maturitní minimum - sbírka úloh z matematiky pro střední školy (Prometheus)
 

Maturita

Maturitní témata z matematiky 2019/2020
Katalog požadavků ke společné části maturity - matematika
Katalog požadavků ke společné části maturity - matematika+

 

Vyučující

Mgr. Michal Aujeský
Mgr. Lucie Janečková
Mgr. Václav Jeništa
Mgr. Radana Kožušníková
Mgr. Jan Ledvoň
RNDr. Olga Onderková
Mgr. Michal Saforek
RNDr. Zuzana Římanová
Mgr. Iva Tobiášová