Informační a výpočetní technika

Charakteristika předmětu

Předmět Informatika a výpočetní technika učí žáka tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační technologie, informační zdroje a možnosti aplikačního programového vybavení. V rámci předmětu se žák seznámí se základy informatiky jako vědního oboru, který studuje výpočetní a informační procesy z hlediska používaného hardwaru i softwaru. Informatika napomáhá rozvoji abstraktního, systémového myšlení, podporuje schopnost vhodně vyjadřovat své myšlenky a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení problémů. Žák se seznámí se základními principy fungování prostředků ICT a soustředí se na pochopení podstaty a průběhu informačních procesů, algoritmického přístupu k řešení úloh a významu informačních systémů ve společnosti. Předmět Informatika a výpočetní technika podporuje u žáků skupinovou práci a schopnost využívat prostředky informatiky v reálném životě.

 

Soutěže v IVT


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Doporučené a používané učebnice

První ročník

  • Kovářová L., Němec V., Jiříček M., Navrátil P. : Informatika pro základní školy (Computer Media s.r.o.), 1. a 2. díl

Druhý ročník

  • Kovářová L., Němec V., Jiříček M., Navrátil P. : Informatika pro základní školy (Computer Media s.r.o.), 3. díl

Třetí a čtvrtý ročník

  • Navrátil Pavel: S počítačem nejen k maturitě (Computer Media s.r.o.), 1. a 2. díl
  • Kmoch Petr: Informatika a výpočetní technika pro střední školy (Computer Press, a.s.)

Další učební materiály dodávají příslušní vyučující.

 

Maturita

Maturitní okruhy z IVT 2019/2020

 

Vyučující

Mgr. Václav Jeništa
Mgr. Michal Saforek
Mgr. Petr Vojkovský