Dějepis

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí žáků a předávání historické zkušenosti. Důraz je kladen zejména na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Vyučovací obor bere zřetel na základní hodnoty evropské civilizace, pomáhá žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.

Obecné historické problémy žáků přibližuje prostřednictvím dějin regionu a místních dějin. Ve svém vzdělávacím obsahu předmět využívá témata vyučovacích předmětů – zeměpis (regionální geografie), výtvarná výchova (dějiny umění) a základy společenských věd.

 

Akce a exkurze 2019/2020

Na konci školního roku žáci debatovali o holocaustu

 

Akce a exkurze v minulých letech

Studentské volby do Evropského parlamentu
Se studenty 5. a 6. ročníku jsme navštívili Památník a muzeum Auschwitz-Birkenau Studentské prezidentské volby na GPB
Exkurze do Auschwitz-Birkenau
Exkurze do Památníku Auschwitz-Birkenau 2016
Putovní výstava Berlínská zeď
Putovní výstava Berlínská zeď
Nahlédnutí do tajemství heraldiky
Beseda k výročí 17. listopadu
Přednáška Martina Žambocha o historii GPB (1896 - 1945)
Exkurze do Památníku Auschwitz-Birkenau
Příběhy bezpráví 2013
Listopadová akce předmětové komise dějepisu
V druhém listopadovém týdnu zorganizovala předmětová komise dějepisu dvě akce zaměřené na problematiku moderních dějin
Dějepisná exkurze do Ostravského muzea
Přednáška o holocaustu
Promítání dokumentu z cyklu Příběhy bezpráví
Exkurze studentů dějepisného semináře do okresního archívu

 

Olympiády a soutěže


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Doporučené a používané učebnice

První ročník

  • Kolektiv autorů. Dějepis 8 - Modernizace společnosti, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (FRAUS) 2010

Druhý ročník

  • Parkan František, Mikeska Tomáš, Parkanová Markéta, Dějepis 9 - Moderní doba, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. (FRAUS 2011)

Třetí ročník

  • Popelka, M., Válková V.: Dějepis 1 – Pravěk a starověk (SPN)
  • Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F.: Dějepis 2 – Středověk a raný novověk (SPN)

Čtvrtý ročník

  • Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F.: Dějepis 2 – Středověk a raný novověk (SPN)
  • Hlavačka, M.: Dějepis 3 – Novověk (SPN)

Pátý ročník

  • Kuklík, J. a kol.: Dějepis 4 – Nejnovější dějiny (SPN)
 

Maturita

Maturitní okruhy z dějepisu 2019/2020

 

Vyučující

Mgr. Libor Magdoň
Mgr. Eva Veselková
Mgr. Martin Žamboch