Chemie

Charakteristika předmětu

Při vyučování chemie mají žáci získat představu o molekulové stavbě látek a základních chemických, fyzikálně-chemických a biochemických dějích. Důraz je kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými předměty a na zásadní vliv chemických dějů na životní prostředí.

Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou a moderně zařízená chemická laboratoř. Do výuky mohou být zařazeny exkurze, jejichž absolvování je nutnou podmínkou ke splnění klasifikačních podmínek.

 

Přednášky, akce a exkurze

V rámci semináře vyrazili studenti GPB na návštěvu laboratoří VŠB
Přednáška pro chemiky Královna ocel
Přednáška o nanomateriálech
Přednáška v rámci projektu Nattech na téma Chemie v praxi: vodní hospodářství, monitoring kvality ovzduší

 

Soutěže v chemii


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Doporučené a používané učebnice

První ročník

  • Škoda, J., Doulík, P.: Chemie 8 pro ZŠ a VG UČ (Fraus) - k zapůjčení bezplatně
  • Pánek, J., Doulík, P., Škoda, J.: Chemie 8 pro ZŠ a VG PS (Fraus)

Druhý ročník

  • Škoda, J., Doulík, P.: Chemie 9 pro ZŠ a VG UČ (Fraus) - k zapůjčení bezplatně
  • Šmídl, M., Doulík, P., Škoda, J.: Chemie 9 pro ZŠ a VG PS (Fraus)

Třetí ročník

  • Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl (vlastní náklad)

Čtvrtý ročník

  • Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl (vlastní náklad)
  • Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl (vlastní náklad)

Pátý ročník

  • Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl (vlastní náklad)
  • Kolář, K. a kol.: Chemie pro gymnázia II. - organická s biochemií (SPN)

Šestý ročník

  • Kolář, K. a kol.: Chemie pro gymnázia II. - organická s biochemií (SPN)
 

Maturita

Maturitní okruhy z chemie 2019/2020

 

Vyučující

Mgr. Radovan Gaura
Mgr. Petra Konvičková
Mgr. Radana Kožušníková
Mgr. Ing. Zuzana Lišková
Mgr. Andrea Pánková
RNDr. Zuzana Římanová
Mgr. Šárka Sysalová