Biologie

Charakteristika předmětu

Výuka biologie:

  • směřuje k podchycení zájmu o přírodu a přírodniny;
  • učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě;
  • vede k chápání souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích;
  • podporuje vytváření otevřeného myšlení a logického uvažování;
  • seznamuje se zásadami zdravého životního stylu.
 

Akce a exkurze

Přednáška o dárcovství kostní dřeně
"Týden bez lyží"
Exkurze do laboratoře elektronové mikroskopie
Den Země 2016 v 3. B
Den Země 2015
Dravci a sovy na vlastní oči
Přednáška prof. Holuši z Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze
Už víme jak na to aneb kurz dentální hygieny
Beseda o velkých šelmách
Biologická exkurze do terénu
Naše škola byla za dlouhodobou podporu krokodýla pozvána na setkání sponzoru do ostravské ZOO
Průzkum mokřadu nedaleko Frýdku-Místku
Přírodovědný program ke Dni Země
Rok 2012 jsme zakončili dalším čištěním lesa, tentokráte na Kotaři
Druhé čištění beskydských lesů
Čištění beskydských lesů
Botanická exkurze – „NPP Skalická Morávka 2013“

 

Soutěže v biologii


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Doporučené a používané učebnice

První ročník

  • Černík a kol.: Přírodopis 9 (SPN)

Druhý ročník

  • Stoklasa, J. a kol.: Organismy - prostředí - člověk (Nakl. České geografické společnosti)
  • Černík, V. a kol.: Přírodopis 3 (SPN)

Třetí až šestý ročník

  • Jelínek, J., Zicháček, V.: Biologie pro gymnázia - od 7. vydání výše (Nakl. Olomouc)

Pátý ročník

  • Novotný, I., Hruška, M.: Biologie člověka pro gymnázia (Nakl. Fortuna) - doporučená literatura
 

Maturita

Maturitní okruhy z biologie 2019/2020

 

Vyučující

Mgr. Jan Foldyna
Mgr. Radovan Gaura
Mgr. Tomáš Glomb
Mgr. Štěpán Gruchala
PaedDr. Soňa Jendrejovská
Mgr. Petra Konvičková
RNDr. Olga Onderková
Mgr. Andrea Pánková
Mgr. Šárka Sysalová