Anglický jazyk

Charakteristika předmětu

Třída je na začátku prvního ročníku rozdělena na dvě skupiny a toto dělení pokračuje ve všech hodinách týdně. Výuka probíhá střídavě v kmenových třídách nebo v jazykových učebnách, které jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou.

Předmět je koncipován tak, aby žáka připravil na úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky státní i profilové (B1- B2). Výuka v jednotlivých ročnících je zaměřena na nácvik a postupné zvyšování úrovně základních jazykových dovedností – ústní projev, poslech a jeho porozumění, čtení a rozbor textu, písemný projev. Studenti končí studium angličtiny na Gymnáziu Petra Bezruče úrovní B2-C1 SERJ. Úroveň znalostí angličtiny získaná na našem gymnáziu má být dobrým základem pro studentovo další akademické studium všech oborů i pro běžnou komunikaci v moderním globalizovaném světě.

Na předmět navazuje na vyšším stupni šestiletého gymnázia volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce. Anglická konverzace je zaměřená na obecná konverzační témata a je vymezena plánem práce vyučujícího v daném předmětu.

V rámci výuky jsou studenti seznamováni s dovednostmi a úlohami potřebnými pro získání různých úrovní mezinárodně platných zkoušek Cambridge (především PET a FCE – úroveň B1 a B2). Studenti mají možnost uplatnit své znalosti angličtiny v různých typech soutěží a v případě zájmu o studium na vysokých školách v zahraničí nacházejí u svých vyučujících angličtiny podporu v individuální jazykové přípravě.

Pro zájemce z řad studentů 5. a 6. ročníků připravujeme pravidelně poznávací zájezd do Londýna.

 

Soutěže v anglickém jazyce


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Londýn 2019

 • Informace k poznávacímu zájezdu do Londýna 2019
 •  

  Londýn 2018

 • Video z poznávacího zájezdu do Londýna
 •  

  Londýn 2013, 2014, 2016

  Zájezd do Londýna 2016 očima studentů
  Fotografie ze zájezdu do Londýna 2014
  Zájezd do Londýna 2014 očima studentů.
  Fotografie z Londýna 2013
  Co zažili naši studenti na poznávacím zájezdě do Londýna 2013?

   

  Akce a exkurze

  Hodina angličtiny jinak
  Zahraniční studenti i na GPB
  Studentka AFS programu Saana Kääriäinen z Finska na Gymnáziu Petra Bezruče
  St. Patrick´s Day na GPB
  ... a teď i Brazílie
  Ohlédnutí za rokem studia Marty Zoccheddu na naší škole.
  St. Patrick´s Day v 5.A
  Na naší škole proběhl seminář Oxford University Press
  Londýnem ve verších - poznávací zájezd do Londýna očima strudentek 5.C Fotografie z Londýna (100 MB!)
  Návštěva Londýna očima studentů (2011)
  Přednáška o Venezuele

   

  Doporučené a používané učebnice

  První ročník

  • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Elementary - Student's Book and Workbook (Oxford University Press) 3rd Edition - úroveň A1-A2 SERRJ

  Druhý ročník

  • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Pre-Intermediate - Student's Book and Workbook (Oxford University Press) 3rd Edition - úroveň A2-B1 SERRJ

  Třetí ročník

  • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Intermediate 3rd Edition (units 1 - 5) - Student's Book and Workbook (Oxford University Press) - úroveň B1 SERRJ

  Čtvrtý ročník

  • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Intermediate 3rd Edition (units 6 - 9) - Student's Book and Workbook (Oxford University Press) - úroveň B1- B2 SERRJ
  • Bridge - časopis

  Pátý ročník

  • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Upper-Intermediate 3rd Edition (units 1 - 5) - Student's Book (Oxford University Press) - úroveň B2 SERRJ
  • Bridge - časopis

  Šestý ročník

  • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Upper-Intermediate 3rd Edition Student´s Book (units 6-9) (Oxford University Press) - úroveň B2- C1 SERRJ
  • Bridge - časopis
   

  Maturita

  Maturitní okruhy z anglického jazyka 2018/2019
  Katalog požadavků ke společné části maturity - anglický jazyk

   

  Vyučující

  Mgr. Andrea Čmielová
  Mgr. Iva Jurenková
  Mgr. Renáta Lasotová
  Ing. Alice Rucká
  Mgr. Jana Sittková
  Mgr. Zuzana Stonawská
  Mgr. Pavlína Tóthová
  PaedDr. Alena Vrublová