Anglický jazyk

Charakteristika předmětu

Třída je na začátku prvního ročníku rozdělena na dvě skupiny a toto dělení pokračuje ve všech hodinách týdně. Výuka probíhá střídavě v kmenových třídách nebo v jazykových učebnách, které jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou.

Předmět je koncipován tak, aby žáka připravil na úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky státní i profilové (B1- B2). Výuka v jednotlivých ročnících je zaměřena na nácvik a postupné zvyšování úrovně základních jazykových dovedností – ústní projev, poslech a jeho porozumění, čtení a rozbor textu, písemný projev. Studenti končí studium angličtiny na Gymnáziu Petra Bezruče úrovní B2-C1 SERJ. Úroveň znalostí angličtiny získaná na našem gymnáziu má být dobrým základem pro studentovo další akademické studium všech oborů i pro běžnou komunikaci v moderním globalizovaném světě.

Na předmět navazuje na vyšším stupni šestiletého gymnázia volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce. Anglická konverzace je zaměřená na obecná konverzační témata a je vymezena plánem práce vyučujícího v daném předmětu.

V rámci výuky jsou studenti seznamováni s dovednostmi a úlohami potřebnými pro získání různých úrovní mezinárodně platných zkoušek Cambridge (především PET a FCE – úroveň B1 a B2). Studenti mají možnost uplatnit své znalosti angličtiny v různých typech soutěží a v případě zájmu o studium na vysokých školách v zahraničí nacházejí u svých vyučujících angličtiny podporu v individuální jazykové přípravě.

Pro zájemce z řad studentů 5. a 6. ročníků připravujeme pravidelně poznávací zájezd do Londýna.

 

Soutěže v anglickém jazyce


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Londýn 2019

Fotografie z poznávacího zájezdu do Londýna
Blogging about London 2019

 

Londýn 2013, 2014, 2016, 2018

Video z poznávacího zájezdu do Londýna
Zájezd do Londýna 2016 očima studentů
Fotografie ze zájezdu do Londýna 2014
Zájezd do Londýna 2014 očima studentů.
Fotografie z Londýna 2013
Co zažili naši studenti na poznávacím zájezdě do Londýna 2013?

 

Akce a exkurze

Hodina angličtiny jinak
Zahraniční studenti i na GPB
Studentka AFS programu Saana Kääriäinen z Finska na Gymnáziu Petra Bezruče
St. Patrick´s Day na GPB
... a teď i Brazílie
Ohlédnutí za rokem studia Marty Zoccheddu na naší škole.
St. Patrick´s Day v 5.A
Na naší škole proběhl seminář Oxford University Press
Londýnem ve verších - poznávací zájezd do Londýna očima strudentek 5.C Fotografie z Londýna (100 MB!)
Návštěva Londýna očima studentů (2011)
Přednáška o Venezuele

 

Doporučené a používané učebnice

První ročník

  • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Elementary - Student's Book and Workbook (Oxford University Press) 3rd Edition - úroveň A1-A2 SERRJ

Druhý ročník

  • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Pre-Intermediate - Student's Book and Workbook (Oxford University Press) 3rd Edition - úroveň A2-B1 SERRJ

Třetí ročník

  • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Intermediate 3rd Edition (units 1 - 5) - Student's Book and Workbook (Oxford University Press) - úroveň B1 SERRJ

Čtvrtý ročník

  • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Intermediate 3rd Edition (units 6 - 9) - Student's Book and Workbook (Oxford University Press) - úroveň B1- B2 SERRJ
  • Bridge - časopis

Pátý ročník

  • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Upper-Intermediate 3rd Edition (units 1 - 5) - Student's Book (Oxford University Press) - úroveň B2 SERRJ
  • Bridge - časopis

Šestý ročník

  • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Upper-Intermediate 3rd Edition Student´s Book (units 6-9) (Oxford University Press) - úroveň B2- C1 SERRJ
  • Bridge - časopis
 

Maturita

Maturitní okruhy z anglického jazyka 2019/2020
Katalog požadavků ke společné části maturity - anglický jazyk

 

Vyučující

Mgr. Martina Bradáčová
Mgr. Andrea Čmielová
Mgr. Iva Jurenková
Mgr. Renáta Lasotová
Ing. Alice Rucká
Mgr. Jana Sittková
Mgr. Zuzana Stonawská
Mgr. Pavlína Tóthová
PaedDr. Alena Vrublová