Návrh darovací smlouvy Nadaci při Gymnáziu Petra Bezruče

Pokud jste se rozhodli přispět na konto Nadace při Gymnáziu Petra Bezruče jakoukoliv finanční částkou, nabízíme vám zde ke stažení návrh darovací smlouvy, kterou můžete při poskytnutí daru uzavřít. Zároveň máte také právo přesně specifikovat, na co mají být vámi poskytnuté finanční prostředky použity.


Návrh darovací smlouvy