V souvislostí s pandemií „Covid-19“ a s ohledem na doporučení MŠMT jsme byli nuceni zrušit některé již předem avizované akce:

  • 3.-10. 9. 2020 – poznávací zájezd do Londýna
  • 7.-10. 9 2020 – adaptační pobyty pro žáky 1. ročníků
  • 9.-15. 9. 2020 – poznávací zájezd do severního Německa
  • 16. 10. 2020 – divadelní představení ke 125. výročí školy

Nadále však věříme, že proběhnou tyto akce:

  • 3. 2. 2021 – Den otevřených dveří
  • 5. 2. 2021 – Ples Gymnázia Petra Bezruče
  • 3/2021 – lyžařské kurzy pro žáky 3. ročníků