Maturitní zkouška 2018

Platné právní předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky – žák koná 2 povinné zkoušky


Povinné zkoušky:
 • Český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk nebo matematika
Nepovinné zkoušky:

Žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk (AJ, NJ, ŠJ, RJ) nebo matematika. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. Opravné nepovinné zkoušky se nekonají.


Profilová část maturitní zkoušky – žák koná 2 povinné zkoušky

Žáci budou skládat dvě povinné zkoušky z níže uvedených předmětů. Podmínkou výběru je, aby student absolvoval daný předmět v rozsahu nejméně 144 hodin během 3. až 6. ročníku studia (tzn. dva roky). Zkoušky budou mít formu ústní zkoušky. Žák nemůže konat zkoušku z předmětů, ze kterých již skládal povinnou zkoušku ve společné části maturitní zkoušky.

Pokud žák konal ve společné části zkoušku z matematiky, musí být jedna z povinných zkoušek profilové části z cizího jazyka.

Seznam předmětů pro povinné zkoušky:
 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • ruský jazyk
 • španělský jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • zeměpis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • estetická výchova – hudební
 • estetická výchova - výtvarná

Žák může také konat z níže uvedených předmětů nejvýše dvě nepovinné ústní zkoušky.

 • matematika
 • český jazyk
 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • ruský jazyk
 • španělský jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • zeměpis
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • estetická výchova – hudební
 • estetická výchova - výtvarná

Žáci se mohou přihlásit také ke zkoušce Matematika+, která má formu didaktického testu, organizuje ji Cermat a koná se v termínu stanoveném MŠMT. Výsledek této zkoušky nemá vliv na celkové hodnocení maturitní zkoušky. Podrobnější informace naleznete na www.novamaturita.cz

Přihlášky k maturitní zkoušce je nutné odevzdat do 1. prosince 2017 zástupci ředitelky Michalu Saforkovi.Ve Frýdku–Místku dne 29. 9. 2017


RNDr. Olga Onderková
ředitelka školy


Pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018Další informace na www.novamaturita.cz, maturitní okruhy profilové části zkoušky naleznete v sekci "předměty".