Třídní schůzky

Třídní schůzky jsou jedním z nástrojů komunikace mezi školou a rodiči. Slouží k předávání informací o prospěchu a chování žáků, informování veřejnosti o chodu a akcích školy a podobně. Partnerem vedení školy je Sdružení rodičů a přátel školy, které je tvořeno zákonnými zástupci žáků.

Třídní schůzky se konají dvakrát ročně, na podzim a na jaře.


Termíny třídních schůzek ve školním roce 2016/2017:

16. listopadu 2016
19. dubna 2017