Organizace školního roku 2016/2017


Září
1. - 2. 9.
5. 9.
6. - 9. 9.
8. - 15. 9.
12. 9.
28. 9.
- ředitelské volno
- zahájení školního roku
- adaptační kurz pro 1. ročník
- poznávací zájezd do Londýna
- podzimní termín ústních maturitních zkoušek
- státní svátek
 
Říjen
10. - 14. 10.
24. 10.
26. - 27. 10.
28. 10.
- výměnný pobyt Bretten
- zasedání školské rady
- podzimní prázdniny
- státní svátek
 
Listopad
16. 11.
17. 11.
25. 11.
- pedagogická rada, třídní schůzky
- státní svátek
- stužkovací večírek 6.A
 
Prosinec
2. 12.
9. 12.
22. 12.
23. 12. - 2. 1.
- stužkovací večírek 6.B
- stužkovací večírek 6.C
- kulturní vánoční program
- vánoční prázdniny
 
Leden
3. 1.
25. 1.
25. 1.
27. 1.
31. 1.
- zahájení vyučování v novém kalendářním roce
- ukončení klasifikace za 1. pololetí
- klasifikační porada
- ples GPB
- ukončení 1. pololetí, filmové představení, rozdání vysvědčení
 
Únor
1. 2.
1. 2.
3. 2.
6. - 12. 2.
- zahájení 2. pololetí
- Den otevřených dveří
- pololetní prázdniny
- jarní prázdniny
 
Březen
5. - 11. 3.
28. 3.
- lyžařský kurz (Slovinsko)
- zasedání školské rady
 
Duben
13. - 14. 4.
17. 4.
19. 4.
- velikonoční prázdniny
- velikonoční pondělí
- pedagogická rada, třídní schůzky
 
Květen
1. 5.
2. - 5. 5.
8. 5.
8. - 12. 5.
- státní svátek
- společná část maturitní zkoušky
- státní svátek
- výměnný pobyt Bretten
 
Červen
19. - 23. 6.
27. 6.
28. 6.
28. 6.
29. 6.
30. 6.
- turistický kurz 4. ročníku, školní výlety
- ukončení klasifikace, klasifikační pedagogická rada
- Čaj o páté
- sportovní a odborný den PK
- exkurze do okolí FM
- ukončení 2. pololetí, rozdání vysvědčení
 
Termíny přijímacích a maturitních zkoušek budou upřesněny dodatečně.