Základní informace o škole

ymnázium Petra Bezruče je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Studium je šestileté v oboru 79-41-K/61 Gymnázium. Hlavním záměrem je připravit studenty pro studium na vysokých školách - poskytnout jim prostor pro orientaci v různých oborech a možnost získat hlubší znalosti v oboru, který je zajímá. Tomuto záměru je přizpůsoben školní vzdělávací program a skladba volitelných a nepovinných předmětů. Škola vyučuje těmto cizím jazykům: angličtině, němčině, španělštině a ruštině.

Škola rozvíjí schopnosti talentovaných studentů v různých soutěžích a olympiádách. Mimoškolní aktivity studentů jsou soustředěny do kroužků, zejména sportovních. Studenti mají možnost absolvovat výměnný pobyt ve spolupráci s partnerskou školou v Německu a poznávací zájezdy do Berlína, Londýna a Katalánska, škola také každoročně organizuje ve spolupráci se školním sportovním klubem zimní a letní výcvikové kurzy.

Aktuálně...

  • O hlavních prázdninách bude v budově školy probíhat investiční akce rekonstrukce elektroinstalace. Z tohoto důvodu vyhlašuji 3 dny ředitelského volna - od úterý 28. června 2016 do 30. června 2016 (zákon 561/2004 Sb., § 24 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů).
    Škola je uzavřena, v případě potřeby volejte 602 786 203
    RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy